blocks_image
In onze westerse samenleving wordt hoe wij in het leven staan voornamelijk geleid door de ratio. Ons onderzoek naar de waarheid, het definiëren van de wereld om ons heen, de zingeving aan het leven, voor dit alles gebruiken we ons intellect.
Dat is niet erg, maar ik geloof dat we nog zoveel meer kunnen en zijn dan dat.
Ik denk dat wij in staat zijn te “weten” door een andere manier dan alleen gebruik te maken van ons intellect, namelijk onze intuïtie. Maar ik denk ook dat we vaak bang zijn deze te gebruiken. Omdat onze intuïtie zwaar overschaduwd wordt door onze rationele gedachten, vergeten we vaak dat wij de wonderbaarlijke vaardigheid hebben om ons te verbinden met elkaar en de wereld om ons heen. Wat zou er gebeuren als wij onszelf toestaan om die verbinding weer daadwerkelijk te maken? Is het mogelijk om toegang te krijgen tot een universeel niveau, waar alle antwoorden op alle vragen rusten?
Als kunstenaar onderzoek ik deze verbinding. Ik bevries momenten in de tijd, materialiseer innerlijke processen door een beeld te maken. Een beeld van de staat van eenheid die we kunnen ervaren als we heel en verbonden zijn. Of hoe alleen en verdwaald we ons kunnen voelen als we dat niet zijn. Hiermee probeer ik een bewustzijn te creëren dat wij kunnen gebruiken om het leven beter te begrijpen en in al haar volheid te ervaren.

www.jolijndewolf.nl
blocks_image
blocks_image
blocks_image

Jolijn de Wolf