blocks_image
Het werk dat ik maak gaat uit van wat ik dagelijks zie en beleef, kleine dingen.
Een keertje naar het zwembad, de dieren die ik zie, in de regen lopen.
Vaak vind ik in die situaties wel iets grappigs en dat is meermalen ook aanleiding er een prent van te maken.

blocks_image
blocks_image
blocks_image

Joke Struik