blocks_image
Cécile van Spronsen heeft een fascinatie voor ruimte.
Inspiratie vindt zij in het landschap, ook in de architectuur,
van eeuwen en culturen.
Het ritmisch spel van vlakken en lijnen, licht en kleur transformeert zij tot abstracte composities.
Cécile van Spronsen studeerde aan de Rietveld Academie te Amsterdam en “Atelier 17” voor experimentele grafiek te Parijs.

www.kunstenaarslarenblaricum.nl

blocks_image
blocks_image
blocks_image

Cecile van Spronsen