blocks_image
kijken en zien
horen en luisteren
verbinding...
focussen in stilte
handelen
sublimatie
associatie
filtering
residu
verdichting
ontwikkeling
 
het kunstwerk maakt zichzelf
'ik constateer en leg niets uit'

www.arjopasschier.nl


blocks_image
blocks_image
blocks_image

Arjo Passchier