blocks_image
Mijn prenten zijn als kijkdozen waarin interieurruimtes zichtbaar zijn en mensen en dieren figureren.
Altijd lijkt er een dialoog aanwezig te zijn.
De aard van de ruimte bepaald de onderlinge relaties;
hoe de figuren toenadering zoeken en zich terugtrekken binnen het gezelschap,
in zichzelf, hun bezigheden en objecten.

www.baukjedeloos.nl

blocks_image
blocks_image
blocks_image

Baukje de Loos