blocks_image
Soms lijkt iets weg
maar na trager kijken
een groef
een afdruk
van iets dat was
De dingen blijven

Tijd verandert ze slechts wat

Sporen en afdrukken van bestaan op muren en in resten van leefruimten.

Wie heeft daar gewoond, wat is daar gebeurd, waar zijn de bewoners gebleven.
Het is verlaten en in verval, verweerd en bekrast, voorwerpen zijn achtergebleven.

Wat is hun verhaal ?

De achtergebleven leegte als een schaduw van een menselijk Habitat.

blocks_image
blocks_image
blocks_image

Petra van Leenen