blocks_image
Een goed portret vertelt een verhaal. Het overstijgt het gewone beeld van
een mens. Het unieke van de persoon komt tevoorschijn.
De lichaamstaal doet veel vermoeden.
De mens is een waarnemer. Hij denkt vaak te weten wat hij ziet.
Toch zien we allemaal verschillend.
Een portret maken levert een strijd met de zichtbare en de onzichtbare
werkelijkheid. Je laat de bestaande werkelijkheid zien, maar ook de
onzichtbare elementen. Een portret laat het persoonlijke van de mens zien, maar het portret is ook een universeel beeld van de gehele mensheid.
In de kunst moet je niet alleen de schoonheid najagen.
Schoonheid zonderechtheid en warmte kan een leeg en oppervlakkig en kil omhulsel zijn. De oppervlakte wordt beademd door een zekere atmosfeer.
Die atmosfeer moet je zien te treffen.
De Bijbel is een terugkerende inspiratie bron in mijn kunst.
Daarin vind ik verhalen vol dramatiek,  waar mensen tussen hoop en wanhoop leven, in het moeizame aardse bestaan.
Bij de ets" De zondvloed" is de ontreddering groot. Mensen vluchten de bomen
in.

blocks_image
blocks_image
blocks_image

Tanja Klein