blocks_image
In mijn werk speel ik met de waarneming.
Elementen die ik onderzoek en gebruik in het werk zijn lichtinvloeden en beweging.
De lichtinvloeden stuur ik vooral door het toepassen van spiegeling en schaduwwerking.
Het werk ondergaat altijd interactie met het variabele daglicht. Dit gegeven probeer ik tot het uiterste uit te werken, te fixeren.
Het element van beweging wordt veroorzaakt door het gebruik van herhaling in het werk maar ook door het wisselende perspectief van de toeschouwer: het beeld verschuift en verandert en ontstaat steeds opnieuw door de interactie met de kijker. Het werk beweegt en heeft ritme.
Dit voortdurende licht- en bewegingsspel vormt de kern van mijn werk.

www.suzannehartmans.nl

blocks_image
blocks_image
blocks_image

Suzanne Hartmans