blocks_image
Mijn werk gaat over de mooie kant van de minder aantrekkelijke wezens en gebeurtenissen.
Ook het absurdistische element is belangrijk en uit zich meestal in een soort wrange humor.
In dit drieluik zit een verhaal dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden als men de volgorde van de prenten verwisselt.

www.enfantcroissant.nl

blocks_image
blocks_image
blocks_image

Nellie de Boer